B1-teksten schrijven

Voorbeelden van B1-teksten

B1 staat voor eenvoudig Nederlands. B1-teksten zijn door een groot lezerspubliek te begrijpen. Hoe ziet een B1-tekst eruit? Dat zie je in deze voorbeelden.

Voorbeelden van B1-teksten

Teksten op B1-niveau

B1-teksten zijn teksten in eenvoudig Nederlands. Er is steeds meer aandacht voor B1, omdat het overgrote deel van de Nederlanders B1-teksten begrijpt. Als je teksten schrijft voor een breed publiek, is het belangijk om je te realiseren dat een eenvoudig taalniveau je teksten toegankelijker maakt. B1 is afkomstig uit een Europees systeem van taalniveaus. Als je zelf B1-teksten moet schrijven, is het handig om wat voorbeelden te hebben: wat is B1 en wat niet?

Voorbeeld van B1: eenvoudige woorden

Als je teksten schrijft op B1-niveau, is de eerste en gemakkelijkste manier om dat te doen: moeilijke woorden vermijden. Woorden met meer dan 3 lettergrepen, woorden met een abstracte betekenis en jargon (of vaktaal) zijn lastig te begrijpen voor een taalgebruiker op B1-niveau. Vervang dit soort woorden daarom liever door eenvoudige, alledaagse woorden die iedereen kent.

Moeilijk: C1/C2Makkelijk: B1
vervoersbewijs treinkaartje
echter toch / maar / alleen
ter inzage om in te kijken
indicatie schatting / tip / situatie
voltooid af / klaar
inlichten melden / laten weten / vertellen
sanctie gevolg / straf / boete
indien als / wanneer
naheffing belasting achteraf
achterstallig moet nog gedaan worden

Je ziet het al: vaak is er geen één-op-één synoniem dat je kunt gebruiken. Welk eenvoudig woord het juiste is, hangt af van de context waarin je het gebruikt. Soms moet je ook de structuur van de zin aanpassen om een goede vertaling naar eenvoudig Nederlands te krijgen.

Voorbeeld van B1: eenvoudige en actieve zinnen

Eenvoudige zinnen zijn kort en actief. Een goede vuistregel is: maximaal 12 woorden per zin. Korter mag natuurlijk ook! Elke zin bevat één boodschap. Overbodige (hulp)werkwoorden zoals zullen, worden en zijn, komen zo weinig mogelijk voor. Ook informatie die niet belangrijk is voor de lezer, blijft achterwege.

Moeilijk: C1/C2Makkelijk: B1
Wij doen u een formulier toekomen waarop u dient aan te geven hoeveel u vorig jaar hebt verdiend met uw inmiddels failliete bedrijf. U krijgt van ons een formulier. Daarop vult u in hoeveel u vorig jaar hebt verdiend.
Er zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van uw pijnklachten. Er wordt derhalve bloed bij u afgenomen. Wij gaan onderzoeken waarom u pijn hebt. Daarom prikt de assistente bloed bij u.
In het door ons opgestelde onderzoeksrapport kan in de tabel op pagina 26 opgezocht worden wat het energielabel behoort te zijn van het type huis dat door u wordt bewoond. Welk energielabel uw huis heeft, staat in ons rapport. U vindt de tabel op pagina 26.

Voorbeeld van B1: alinea met samenhang

Een korte alinea is makkelijker te begrijpen dan een lange. Daarnaast is de samenhang tussen de zinnen in de alinea heel belangrijk voor het begrip van de lezer. Verbindingswoorden (en, maar, als, want) en verwijswoorden (daardoor, daarin, hiermee) zorgen voor samenhang: zonder dit soort woorden hangt een alinea als los zand aan elkaar.

Zonder samenhangMet samenhang
Mensen houden zich beter aan de regels. Het aantal besmettingen wordt minder. Dat is goed nieuws. We zijn er nog niet. Vanaf morgen gelden nieuwe regels. Mensen houden zich beter aan de regels. Daardoor wordt het aantal besmettingen minder. Dat is goed nieuws. Maar we zijn er nog niet. Daarom gelden er vanaf morgen nieuwe regels.
Wij hebben geen tekeningen van u gekregen. Op 22 juni hebben wij u een brief geschreven. U bent verplicht om de tekeningen op te sturen voor 1 augustus. U krijgt anders geen vergunning. Wij hebben geen tekeningen van u gekregen. Daarom hebben wij u op 22 juni een brief gestuurd. Daarin staat dat u de tekeningen aan ons moet opsturen voor 1 augustus. Als u dat niet doet, krijgt u geen vergunning.

Voorbeeld van B1: eenvoudige tekst

Een eenvoudige tekst heeft meer dan alleen korte zinnen en eenvoudige woorden. Een tekst die begrijpelijk is voor 80% van de bevolking heeft ook een herkenbare structuur en een duidelijke opmaak die de structuur ondersteunt. Daarnaast heeft de schrijver nagedacht over het kennisniveau van de lezer én over de belangrijkste boodschappen van de tekst.

Moeilijk: C1/C2

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw brief dd. 21 maart 2020, waarin u verzoekt om inlichtingen betreffende het uitbreiden van uw woning met een dakkapel, kan ik u het volgende melden.

In overeenstemming met Artikel 12, paragraaf 3, lid c van de herziene verzie van de Woningbouwwet uit 1982 is het niet toegestaan om woningen gebouwd in de naoorlogse periode tot en met 1973 te voorzien van uitbreidingen zonder vooraf aangevraagde toestemming van het bevoegd gezag. Ter verkrijging van eventuele toestemming staat het u vrij een aanvraag in te dienen bij de afdeling Wonen van uw woongemeente. Uw aanvraag zal worden getoetst tegen het vigerende beleid, waarna u uiterlijk binnen 8 weken de eventuele beschikking van de gemeente ontvangt. Sinds de vernieuwing van de gemeentelijke website is het ook mogelijk om een vergunningsaanvraag op digitale wijze te doen, inclusief het versturen van mogelijk aanwezige bouwtekeningen et cetera.

Ik wijs u erop dat het u, hangende de aanvraagtoetsing, niet toegestaan is met de (ver)bouw aan te vangen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
A.M. Betenaar

Makkelijk: B1

Geachte mevrouw Peters,

Op 21 maart 2020 stuurde u ons een brief. Daarin vroeg u om informatie over het plaatsen van een dakkapel op uw woning. Graag reageer ik op uw vraag.

Vergunning nodig

U hebt een vergunning nodig voor het plaatsen van uw dakkapel. Uw woning is namelijk gebouwd in 1963. En huizen die voor 1973 zijn gebouwd, hebben een vergunning nodig om uit te breiden. Dat staat in de wet (artikel 12, paragraaf 3 lid c van de Woningwet).

Vergunning aanvragen

U kunt de vergunning aanvragen bij het Woonloket van onze gemeente. Dat kan met het formulier dat bij deze brief zit. En het kan ook online via www.woonloket.nl.

Wachten op vergunning

Binnen 8 weken na de aanvraag hoort u of u de vergunning krijgt. U krijgt daarover een brief van de gemeente. Let op: u mag pas beginnen met verbouwen als u de vergunning hebt gekregen.

Tot slot

Hebt u nog vragen over deze brief? Belt u dan gerust met de Woonadvieslijn van onze gemeente: 0800-123987.

Met vriendelijke groet,
A.M. Betenaar

Natuurlijk is dit een fictieve brief, maar het verschil tussen de moeilijke en de makkelijke versie is duidelijk. Opvallend: het aantal woorden is vrijwel hetzelfde. Toch is de tweede brief veel toegankelijker dan de eerste.

Voorbeelden van B1-teksten van de overheid

Is B1 hetzelfde als jip-en-janneketaal?

De vergelijking tussen teksten op taalniveau B1 en jip-en-janneketaal ligt voor de hand. Is jip-en-janneketaal ook een voorbeeld van B1? Als je wat beter kijkt, is die vergelijking niet helemaal terecht.

Tips voor B1-schrijven

Heb je na het lezen van deze voorbeelden behoefte aan tips voor het (her)schrijven van je eigen tekst op B1-niveau? Raadpleeg dan onze 10 tips voor het schrijven van eenvoudig Nederlands.

Is mijn tekst B1?

Wil je testen of de tekst die jij geschreven hebt, op B1-niveau zit? Of ben je op zoek naar een eenvoudig alternatief voor een moeilijk woord? Dan heb je geluk: er zijn een paar online tools die je daarmee helpen.

Meer artikelen

B1 en de Europese indeling van taalniveaus

Wat is B1?

Taalniveau B1 wordt steeds vaker gebruikt als aanduiding voor eenvoudige taal. Waar komt die aanduiding vandaan?

Discussie over B1: de voornaamste kritiekpunten

Wat is B1?

Sinds de introductie van B1 als synoniem voor eenvoudig Nederlands is de kritiek op deze term niet van de lucht. Waar gaat de B1-discussie over?

Hoeveel mensen in Nederland hebben taalniveau B1?

Wat is B1?

Als je voor een grote doelgroep schrijft, dan is B1 een goede keus. Want de meeste mensen begrijpen B1-teksten. Maar hoe zit het nu precies met de taalniveaus in Nederland? Hoeveel mensen zitten op welk taalniveau?

Hulp nodig bij het schrijven van B1-teksten?

Het schrijven van B1-teksten is soms best lastig. Dan kun je hulp gebruiken van een professional. Die kan de tekst voor je schrijven. Of jou leren hoe je goede B1-teksten schrijft. Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Meer over ons