Wat is B1?

Wat zijn B1-teksten?

Als je teksten schrijft, wil je dat alle lezers je begrijpen. Door het schrijven van B1-teksten maak je het je lezer makkelijk. B1 staat voor eenvoudig Nederlands.

Wat zijn B1-teksten?

Met teksten op B1-niveau bereik je de meeste Nederlanders

De aanduiding B1 komt uit een Europese indeling van taalniveaus. Deze indeling kent 6 niveaus: A1, A2, B1, B2, C1 en C2. In deze indeling is B1 het niveau van iemand die zich kan redden in alledaagse taalsituaties: hij begrijpt eenvoudige gesprekken en teksten, en kan zich op basisniveau uitdrukken. De overgrote meerderheid van de Nederlanders beheerst de taal op niveau B1 of hoger.

Taalniveau B1 betekent: eenvoudig Nederlands

Een tekst op B1-niveau betekent dus dat de tekst makkelijk te begrijpen is voor (bijna) iedereen. Daarmee is B1 synoniem geworden met eenvoudig Nederlands. Of een tekst wel of niet B1 is, is niet altijd in één oogopslag te zeggen. In elk geval heeft een B1-tekst een aantal duidelijke kenmerken.

Kenmerken van een B1-tekst

Een tekst op taalniveau B1 heeft de volgende kenmerken:

  • Korte zinnen (niet langer dan 12 woorden)
  • Korte alinea’s (maximaal 10 zinnen of 100 woorden)
  • Alledaagse woorden die iedereen kent
  • Actieve stijl (geen lijdende vormen of ingewikkelde formuleringen)
  • Duidelijke opbouw
  • Titel, tussenkoppen, witregels en opsommingen

Waarom is schrijven op B1-niveau belangrijk?

Naar schatting 40% van de Nederlanders beheerst het Nederlands op B1-niveau. Denk daarbij aan mensen die weinig of geen (theoretische) opleiding hebben gehad, of aan mensen voor wie Nederlands niet de moedertaal is. Wil je deze grote groep bereiken, dan zul je dus eenvoudige teksten moeten schrijven. En het mooie is: ook mensen met een hoger taalniveau vinden het prettig om eenvoudige teksten te lezen. Dat gaat immers veel sneller dan een ingewikkelde tekst. 

De Nederlandse overheid schrijft veel B1

Al enkele jaren is de overheid hard bezig om belangrijke informatie voor burgers op B1-niveau te schrijven. Op Rijksoverheid.nl staat dat ‘het uitgangspunt is dat het gemiddelde taalniveau van Rijksoverheid.nl B1 is.’ En: ‘Taalniveau B1 maakt deel uit van het kwaliteitsprogramma voor Rijksoverheid.nl.’ Ook gemeenten, ministeries en provincies maken steeds meer gebruik van B1-teksten.

B1 wordt steeds belangrijker

Grootschalig onderzoek naar de leesvaardigheid van 15-jarigen wijst erop dat Nederlandse jongeren aanmerkelijk slechter lezen dan een paar jaar geleden. Als die ontwikkeling doorzet, dan wordt het schrijven van teksten op B1-niveau alleen maar belangrijker.

Discussie over B1

Het gebruik van B1 als norm voor eenvoudig Nederlands is enigszins omstreden. Sinds de introductie van B1 (aan het begin van deze eeuw door BureauTaal) wordt er flink over gediscussieerd, met name door tekstschrijvers, taalwetenschappers en communicatiedeskundigen. Toch heeft deze discussie de opmars van B1 niet echt in de weg gezeten.

Is B1 hetzelfde als jip-en-janneketaal?

Sommige mensen vergelijken B1 met jip-en-janneketaal, want dat is ook eenvoudige taal. Toch gaat die vergelijking niet helemaal op.

Handige tools voor het meten van B1

Er zijn een paar handige online tools die je helpen om B1-teksten te schrijven: hulpmiddelen die het je makkelijk maken om eenvoudige woorden te gebruiken, en waarmee je het taalniveau van een tekst (je eigen tekst of die van iemand anders) kunt meten.

Tips voor B1-schrijven

Moet je een tekst schrijven op taalniveau B1? Maak dan gebruik van deze 10 tips!

Bronnen

Meer artikelen

B1-teksten schrijven: 10 tips

B1-teksten schrijven

Als je teksten schrijft voor een breed publiek, dan is het goed om eenvoudig Nederlands te schrijven. B1-teksten dus. Maar hoe doe je dat?

B1 en de Europese indeling van taalniveaus

Wat is B1?

Taalniveau B1 wordt steeds vaker gebruikt als aanduiding voor eenvoudige taal. Waar komt die aanduiding vandaan?

Voorbeelden van B1-teksten

B1-teksten schrijven

B1 staat voor eenvoudig Nederlands. B1-teksten zijn door een groot lezerspubliek te begrijpen. Hoe ziet een B1-tekst eruit? Dat zie je in deze voorbeelden.

Hulp nodig bij het schrijven van B1-teksten?

Het schrijven van B1-teksten is soms best lastig. Dan kun je hulp gebruiken van een professional. Die kan de tekst voor je schrijven. Of jou leren hoe je goede B1-teksten schrijft. Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Meer over ons